ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ก่อนนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุป บนเรือหลวงแหลมสิงห์
blank1 เพื่อรับทราบถึง สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขให้ต้อไป โดยมีกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังโอวาทถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายมาให้ ในโอกาสเดียวกันนี้ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสที่นำคณะแพทย์ และพยาบาล มาตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ และตรวจเยี่ยมกำลังพล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐