ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ประวัติความเป็นมา

PDFพิมพ์อีเมล

 

ประวัติความเป็นมา

นับตั้งแต่ไทยเกิดข้อพิพาทกับกัมพูชา ทำให้เกิดปัญหาการล่วงล้ำอธิปไตยชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการประมง บริเวณอาณาเขตทางด้านจังหวัดตราดติดต่อกับกัมพูชา รัฐบาลไทยจึงได้สั่งการให้กองทัพเรือจัดเรือรบทำการลาดตระเวนในบริเวณทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมล์) เพื่อทำการคุ้มครองเรือประมง และบำรุงขวัญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน

กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งหน่วยกำลังทางเรือสำหรับปฏิบัติภารกิจนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ ใช้ชื่อหน่วยว่า "หน่วยเรือลาดตระเวนชายแดน" (ลชด.) ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อกองเรือยุทธการ (กร.) ต่อมา กองทัพเรือให้ กร.จัดเรือเพิ่มขึ้นอีกประกอบกำลังขึ้นเป็นหน่วยเฉพาะกิจมีชื่อว่า "หมู่เรือปฏิบัติราชการชายแดน" เรียกชื่อย่อว่า "มชด." ตั้งแต่ ๑๓ ก.ย.๒๒ ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับกองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราด (กจต.) และกองกำลังอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค ๑ เมื่อจำนวนเรือในหมู่เรือ ปฏิบัติราชการชายแดนมากขึ้น กร.จึงยกฐานะขึ้นเป็น "หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน" โดยใช้ชื่อย่อ "มชด." ในปี ๒๕๒๙

๒ เม.ย.๓๖ มชด. ได้เปลี่ยนมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ (กภ.๑ กร.) ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานขึ้นเป็น ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ (ทรภ.๑ ) แต่ยังคงให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ กองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราด และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด