อาทิตย์, 21 เมษายน 2019
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดตราด

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด

blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด เพื่อตรวจความพร้อมของเรือ และกำลังพลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเยี่ยม บำรุงขวัญ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด เพื่อตรวจความพร้อมของเรือ และกำลังพลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเยี่ยม บำรุงขวัญ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ตรวจความพร้อมและเยี่ยมเยียนกำลังพล ที่สับเปลี่ยนกำลังเข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือภาคที่ ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ตรวจความพร้อมและเยี่ยมเยียนกำลังพล  ที่สับเปลี่ยนกำลังเข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ตรวจความพร้อมและเยี่ยมเยียนกำลังพล ที่สับเปลี่ยนกำลังเข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบความพร้อม อุปสรรคข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ เรือหลวงกันตัง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ จ่าเอก ชัยชนะ ทองใบ

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ จ่าเอกชัยชนะ ทองใบ
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ จ่าเอกชัยชนะ ทองใบ ตำแหน่งพนักงานเรดาห์ เรือตรวจการณ์ ๒๑๖ ปฏิบัติหน้าที่ มชด./๑ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับครอบครัว จ่าเอกชัยชนะ ทองใบ ณ วัดไตรมิตรวราราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติราชการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติราชการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติราชการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ( มชด./๑) เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนการกวดขันจัดระเบียบเรือประมงที่กระทำความผิดกฏหมายในทะเลแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

หน้า 1 จาก 2