ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๘ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๒๒๖ และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๒๒๗ พร้อมทั้งให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติภารกิจ ตามแนวชายแดนการกวดขันจัดระเบียบเรือประมง ที่กระทำความผิดกฎหมายในทะเล แนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ เรือหลวงแกลง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข ๒๓๐ ให้การสนับสนุน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในพิธีจัดวางปะการังเทียม

หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑   ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๒๓๐ ให้การสนับสนุน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในพิธีจัดวางปะการังเทียม

blank1หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข ๒๓๐ ให้การสนับสนุน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในพิธีจัดวางปะการังเทียม เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้โครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" ณ ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่พิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่พิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ในพิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่พิธีส่งเรือปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑ พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนการกวดขันจัดระเบียบเรือประมง ที่กระทำความผิดกฎหมายในทะเลแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑

blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนที่ ๑ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ก่อนนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุป บนเรือหลวงแหลมสิงห์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑

blank1ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ และ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2