JV color JV color JV color
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑)

ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑)

ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑)

ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑)

ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ศูนย์บรรเทาสารธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทรภ.๑

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง ซึ่งได้ส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสวีไปแล้ว ๙ หลัง คงเหลือส่งมอบในครั้งนี้ จำนวน ๓๙ หลัง โดยมี นายธีระยุทธ จันทร์ดิษฐวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นางหัสชยา แนะนวล ราษฎรที่ประสบภัยในตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชน ผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๒๐๐ คน และผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ประกอบด้วย พันเอก พรชัย อินทนู รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ พันตำรวจเอก ประเสริฐศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม จ่าจังหวัดชุมพร นางสาวอรอุมาพร มณฑิพย์ ปลัดเทศบาลตำบลขุนกระทิง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นายบุญหาย วงษ์สุวัฒน์ ราษฎรที่ประสบภัยในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ อำเภอ จำนวน ๔๘ หลัง

อ่านเพิ่มเติม...

   

เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกับตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๙ หลัง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญผู้แทนกองทัพเรือ และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบบ้านฯ ณ สถานที่ก่อสร้างบ้าน ในพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม...

   

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บ้านเลขที่ ๒๐๓/๗ ม.๑ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร ของนาย บุญเลิศ สิงห์กมล ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนนายอำเภอสวี ในฐานะผู้แทนของจังหวัดชุมพร และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 8