กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
blank1เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอกปพณ หาญไพบูลย์ ผู้บังคับการหมวดเรือ ลาดตระเวนชายแดน/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะในการ รับ-ส่ง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ น้ำตกธารมะยม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีเรือตรวจการณ์ ๙๙ (เรือ ต.๙๙) และเรือตรวจการณ์ ๒๖๖ (เรือ ต.๒๖๖) พร้อมกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ถึงท่าเทียบเรือสวนหลวง เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพาหนะอัญเชิญมาส่งที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของกองทัพเรือและกำลังพล ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน และดำเนินการแจกจ่ายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จังหวัดสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จังหวัดสกลนคร และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัด อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ๗ จังหวัด รวม ๑๕ หน่วยงาน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประกอบด้วย ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือไอโอดีน รวมมูลค่า ๓,๐๘๙,๗๓๘ บาท โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นผู้แทนฯ เข้ารับมอบหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
blank1เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานถนนหน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats