ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
blank1เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ กิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
View My Stats