ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ๗ จังหวัด รวม ๑๕ หน่วยงาน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประกอบด้วย ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือไอโอดีน รวมมูลค่า ๓,๐๘๙,๗๓๘ บาท โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นผู้แทนฯ เข้ารับมอบหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ต่อไป
blank1หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์การเรียนฯ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
View My Stats