กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
blank1เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอกปพณ หาญไพบูลย์ ผู้บังคับการหมวดเรือ ลาดตระเวนชายแดน/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะในการ รับ-ส่ง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ น้ำตกธารมะยม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีเรือตรวจการณ์ ๙๙ (เรือ ต.๙๙) และเรือตรวจการณ์ ๒๖๖ (เรือ ต.๒๖๖) พร้อมกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ถึงท่าเทียบเรือสวนหลวง เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพาหนะอัญเชิญมาส่งที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของกองทัพเรือและกำลังพล ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้
blank1สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง เริ่มด้วยพิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวคาถาพลีกรรมตักน้ำ ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร เสร็จแล้วอัญเชิญขันน้ำสาคร ซึ่งห่อด้วยผ้าขาวผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถบุษบกขึ้นสู่เรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะนำเข้าท่าเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่ออัญเชิญไปยังพระอุโบสถวัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีกรรมทำน้ำอภิเษก ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดโยธานิมิต การทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามโบราณประเพณี อย่างสมพระเกียรติ
blank1จากประกาศสำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรไทย อัญเชิญไปประกอบพิธี ซึ่งจังหวัดตราด เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือน้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง
blank1การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำจากทั่วประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด รวม ๑๐๘ แหล่งน้ำ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ น้ำสรงมุรธาภิเษก (น้ำที่สรงตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทั้งพระวรกาย) และน้ำอภิเษก สรงเฉพาะพระวรกาย แหล่งน้ำจากน้ำตกธารมะยม เกาะช้าง จังหวัดตราด นับเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แหล่งทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
View My Stats