กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
blank1เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือโดย พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน
blank1โอกาสนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ประธานในพิธีทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมทั้งกล่าวเปิดและให้โอวาท จากนั้นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คุกเข่า พร้อมกล่าวปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๓ ครั้ง และแยกย้ายร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
blank1พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ดังนั้น กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังทหาร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
blank1ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดเขาบำเพ็ญบุญ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๔ โซน เพื่อร่วมกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดเขาบำเพ็ญบุญ เพื่อให้เกิดความสวยสง่างามต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
View My Stats