กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอกประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ
blank1ตามที่กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒" เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนและกำลังพล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยนั้น กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ส่วนราชการพร้อมใจกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" อันเป็นต้นไม้มงคลประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันนี้ยังปลูกเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างจิตสำนึก เห็นความสำคัญในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย
blank1สำหรับ "ต้นรวงผึ้ง" ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ นอกจากนี้ที่ผ่านมาพระองค์ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นศิริมงคลแก่ราษฎร
blank1โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบต้น "รวงผึ้ง" ให้กับ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก วิชะยะ พิริยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุงทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมกำลังพลและผู้ร่วมในพิธีร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง รวมจำนวน ๑๐ ต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒
View My Stats