สัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่

สัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่
blank1เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทน นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และปรับภูมิทัศน์ โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑/ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต ๘ ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนายทหาร ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และในทุกภาคส่วนจำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
blank1นายธวัชชัย รอดงาม กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลัก ของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดีในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และบริเวณใกล้เคียง พื้นที่อำเภอสัตหีบ
blank1 ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ให้สะอาดสวยงาม และให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันสัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่
View My Stats