ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
blank1เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการและแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียงพร้อมด้วยคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
blank1จากนั้นนำคณะเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
blank1โดยกองทัพเรือ ได้มอบหมายให้กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์จำนวน ๔๒ รูป ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ และพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ด้วยต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฎิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ แก่ผองพสกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
View My Stats