จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
blank1เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณลานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ตลอดจน หน่วยงานกองทัพเรือ หน่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ประชาชน นักเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
blank1สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยในวันนี้ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด ทาสี โดยรอบลานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" ให้สะอาดน่ามอง ถือเป็นการช่วยกันดูแลรักษาพุทธสถานและสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป
blank1และในโอกาสเดียวกันนี้ นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ (รอง ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) นำกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณโดยรอบพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
View My Stats