กองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

กองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐
blank1เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร ตลอดจนครอบครัวและกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม
blank1โดยในพิธี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อจากนั้น ก็จัดให้มี พิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๖๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
blank1พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่ข้าราชการ กองทัพเรือ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐
View My Stats