กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
blank1เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจิกทะเล) การปลูกปะการัง (แบบไม่อาศัยเพศ) จำนวน ๘๗ กิ่ง และกิจกรรม เก็บขยะ ฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดและใต้ทะเล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า ๒๐๐ คน ณ บริเวณอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษามหามงคลนี้ กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม และตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลร่วมกันอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
View My Stats