กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ องค์การสะพานปลา กรุงเทพ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ องค์การสะพานปลา กรุงเทพ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มแห้ง อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน จำนวน ๑,๓๗๐ กิโลกรัม โดยมี พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ องค์การสะพานปลา กรุงเทพ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือโท วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือโท วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงสมุทรปราการ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงสมุทรปราการ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงสมุทรปราการ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งแรก โดยดำเนินการรวบรวมปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา และกะปิ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประมงปราณบุรี และชาวประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats