กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน  ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
blank1 เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งแรก การดำเนินการรวบรวมปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และน้ำพริกปลากะตัก โดยสมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร และสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป ในพิธี ๕ ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศล

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป ในพิธี ๕ ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศล
blank1เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป ในพิธี ๕ ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
blank1เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจิกทะเล) จำนวน ๖๐ ต้น ปลูกปะการัง(แบบไม่อาศัยเพศ) จำนวน ๙๙ กิ่ง ปล่อยปลาการ์ตูน จำนวน ๙๙ ตัว กิจกรรมเก็บขยะฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดและใต้ทะเล ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป
blank1เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน)

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats