กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
blank1เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำรองผู้บัญชาการฯ ข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๑ และคู่สมรส ร่วมบันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
blank1เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และภริยา นำข้าราชการและแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียงพร้อมด้วยคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

สัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่

สัตหีบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตู้บางเสร่
blank1เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทน นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ และปรับภูมิทัศน์ โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑/ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต ๘ ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนายทหาร ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และในทุกภาคส่วนจำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
blank1เมื่อวันนี้ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด และคณะภริยา แม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats