กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอกประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
blank1เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
blank1เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือโดย พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
blank1เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอกปพณ หาญไพบูลย์ ผู้บังคับการหมวดเรือ ลาดตระเวนชายแดน/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะในการ รับ-ส่ง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ น้ำตกธารมะยม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีเรือตรวจการณ์ ๙๙ (เรือ ต.๙๙) และเรือตรวจการณ์ ๒๖๖ (เรือ ต.๒๖๖) พร้อมกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ถึงท่าเทียบเรือสวนหลวง เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพาหนะอัญเชิญมาส่งที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของกองทัพเรือและกำลังพล ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
View My Stats