โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

โตโน่..ศิลปินผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมเก็บขยะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเลวันทะเลโลก เกาะล้านเมืองพัทยา

โตโน่..ศิลปินผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมเก็บขยะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเลวันทะเลโลก เกาะล้านเมืองพัทยา
blank1กองทัพเรือ ร่วมกับ เมืองพัทยา และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล เนื่องในวันทะเลโลก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่ม และนักแสดง ผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ร่วมเก็บขยะด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โตโน่ นำทีมร่วมกองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ "วันทะเลโลก"

โตโน่ นำทีมร่วมกองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ
blank1เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในทุกวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันทะเลโลก" กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้านเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อสนองพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ โดยการปล่อยเต่าทะเลครั้งนี้ จำนวน ๓๓ ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะตามแนวชายฝั่ง การเก็บขยะใต้ทะเล และการปลูกปะการังเทียม โดยมีสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ และเมืองพัทยาร่วมจัดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการ เยาวชน และนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ประมาณ 200 คน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
View My Stats