รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ  ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองพระดำริของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ ตลอดจนขยายผลการดำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากด้วยการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลกองทัพเรือ และการปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๓๒ ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
View My Stats