เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะตามแนวชายฝั่ง การเก็บขยะใต้ทะเล และการปลูกปะการังเทียม โดยมีสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ และเมืองพัทยาร่วมจัดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการ เยาวชน และนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ประมาณ 200 คน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
View My Stats