รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อสนองพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ โดยการปล่อยเต่าทะเลครั้งนี้ จำนวน ๓๓ ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
View My Stats