กิจกรรม มชด.

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑)

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑)
blank1 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) ซึ่งไปปฏิบัติการทางเรือบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ทางด้านจันทบุรี - ตราด ประกอบด้วย เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือตรวจการณ์ ๙๕ เรือตรวจการณ์ ๒๓๖ และเรือตรวจการณ์ ๒๖๓ เพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชายแดน ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด เพื่อตรวจความพร้อมของเรือ และกำลังพลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเยี่ยม บำรุงขวัญ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด ร่วมพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด ร่วมพิธีการ รับ - ส่ง หน้าที่   ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด ร่วมพิธีการ รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) รับการตรวจเยี่ยมจากคณะ เสนาธิการทหารเรือ

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) รับการตรวจเยี่ยมเสนาธิการทหารเรือ และคณะ
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ มชด./๑ จังหวัดตราด รับการตรวจเยี่ยม พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดจนเป็นการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม มชด.
View My Stats