กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีกำลังพลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วม ในพิธีเปิดฯ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๘ จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑

เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง ซึ่งได้ส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสวีไปแล้ว ๙ หลัง คงเหลือส่งมอบในครั้งนี้ จำนวน ๓๙ หลัง โดยมี นายธีระยุทธ จันทร์ดิษฐวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นางหัสชยา แนะนวล ราษฎรที่ประสบภัยในตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชน ผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๒๐๐ คน และผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ประกอบด้วย พันเอก พรชัย อินทนู รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ พันตำรวจเอก ประเสริฐศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม จ่าจังหวัดชุมพร นางสาวอรอุมาพร มณฑิพย์ ปลัดเทศบาลตำบลขุนกระทิง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นายบุญหาย วงษ์สุวัฒน์ ราษฎรที่ประสบภัยในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ อำเภอ จำนวน ๔๘ หลัง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats