กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนสุขุมวิท สายหลักภาคตะวันออก

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนสุขุมวิท สายหลักภาคตะวันออก
blank1เมื่อวันนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ บูรณาการกำลังร่วมกับ เทศบาลเมืองสัตหีบ และเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ตั้งจุดบริการประชาชน ริมถนนสุขุมวิทสายขาเข้าและขาออกเมืองพัทยา-อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบเจ้าหน้าที่ ทหารเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณะสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างพร้อมหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ำ ให้ดูแลและบริการประชาชน อำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ในการรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพเรือ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เพื่อดูความพร้อมในการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เพื่อดูความพร้อมในการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
blank1เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณจุดบริการประชาชนหน้าร้านบ้านสหไชย (ตรงข้ามตลาด ๗๐๐ ไร่) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฯ โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นาวาโท ธนนท์ ศรีมณฑา จากกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน จัดตั้งศูนย์บริการฯ เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ คาดหวัง ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ

ทัพเรือภาคที่ ๑ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน จัดตั้งศูนย์บริการฯ เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ คาดหวัง ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ ทำการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่สัตหีบจำนวน ๒ แห่ง โดยร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ บริเวณหน้าบ้านสหไชย (ตรงข้ามตลาด ๗๐๐ ไร่) และร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จัดตั้งจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (แยกเจ) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนเกาะสีชังเดือดร้อนหนักน้ำขาดแคลน ทัพเรือเร่งส่งเรือรบ ในการส่งน้ำช่วยเหลือในเบื้องต้นกว่า ๕๐ ตัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

ประชาชนเกาะสีชังเดือดร้อนหนักน้ำขาดแคลน ทัพเรือเร่งส่งเรือรบ ในการส่งน้ำช่วยเหลือในเบื้องต้นกว่า ๕๐ ตัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย
blank1เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้สั่งการให้เรือหลวงมันกลาง และเรือหลวงวังใน ที่เข้าปฏิบัติราชการในทัพเรือภาคที่ ๑ ไปให้การสนับสนุนน้ำจืด กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ จากปัญหาภัยแล้ง ประชาชนผู้อาศัยบนเกาะสีชังขาดแคลนน้ำจืด เพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมาก กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จึงเร่งรุดให้ความช่วยเหลือโดยทันที

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats