ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บ้านเลขที่ ๒๐๓/๗ ม.๑ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร ของนาย บุญเลิศ สิงห์กมล ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนนายอำเภอสวี ในฐานะผู้แทนของจังหวัดชุมพร และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
View My Stats