เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกับตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย  จำนวน ๙ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกับตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๙ หลัง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญผู้แทนกองทัพเรือ และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบบ้านฯ ณ สถานที่ก่อสร้างบ้าน ในพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
View My Stats