ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นายบุญหาย วงษ์สุวัฒน์ ราษฎรที่ประสบภัยในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ อำเภอ จำนวน ๔๘ หลัง

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หลัง
View My Stats