ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง
blank1เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง ซึ่งได้ส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสวีไปแล้ว ๙ หลัง คงเหลือส่งมอบในครั้งนี้ จำนวน ๓๙ หลัง โดยมี นายธีระยุทธ จันทร์ดิษฐวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจัดพิธีฯ รวมกันที่บ้านของ นางหัสชยา แนะนวล ราษฎรที่ประสบภัยในตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชน ผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๒๐๐ คน และผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ประกอบด้วย พันเอก พรชัย อินทนู รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ พันตำรวจเอก ประเสริฐศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม จ่าจังหวัดชุมพร นางสาวอรอุมาพร มณฑิพย์ ปลัดเทศบาลตำบลขุนกระทิง

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ หลัง
View My Stats