เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑

เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑
View My Stats