รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนสุขุมวิท สายหลักภาคตะวันออก

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนสุขุมวิท สายหลักภาคตะวันออก
blank1เมื่อวันนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ บูรณาการกำลังร่วมกับ เทศบาลเมืองสัตหีบ และเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ตั้งจุดบริการประชาชน ริมถนนสุขุมวิทสายขาเข้าและขาออกเมืองพัทยา-อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบเจ้าหน้าที่ ทหารเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณะสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างพร้อมหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ำ ให้ดูแลและบริการประชาชน อำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ในการรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพเรือ อีกด้วย
blank1กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายให้หน่วยทหาร ที่มีพื้นที่ติดกับถนนเส้นทางหลักจัดตั้งจุดบริการประชาชน หวังช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ รวมทั้งแวะพักพิง พักผ่อน ดื่มน้ำและตรวจตรารถยนต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพต่อไป
blank1ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามคำกล่าวของท่านผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือ ต้องมีชะตาชีวิต ร่วมกับ ประชาชน… ที่ใดมีภัย ที่นั่นต้องมีทหารของกองทัพเรือ…และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ"

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนสุขุมวิท สายหลักภาคตะวันออก
View My Stats