ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๔

รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย blank1เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๔ พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทัพเรือ และร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับกลุ่ม บริษัทโกลว์ ร่วมบริจาคเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๒ ลำ มอบให้กับ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ร่วมบริจาค “สุขาเคลื่อนที่รักษ์สิ่งแวดล้อม” จำนวน ๔๐๐ ชุด มอบให้กับ ชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือ และโครงการครอบครัวข่าว ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๔
View My Stats