หน.ฝ่ายอำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ ตวจเยี่ยม นบภ.นย. นบภ.ฐท.สส. และ นบภ.สอ.รฝ. เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๔

ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย blank1เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๔ พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑หน.ฝ่ายอำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ ตวจเยี่ยม นบภ.นย. นบภ.ฐท.สส. และ นบภ.สอ.รฝ. เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๔
View My Stats