ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔

ผบ.ศบภ.ทรภ.๑  รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย blank1บริษัท ชุนเจริญกรุ๊ป บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย น้ำดื่ม ๗,๒๐๐ ขวด อาหารกระป๋อง ๑,๑๐๐ กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๒,๙๗๐ ซอง ให้กับ ศบภ.ทรภ.๑ โดยมี พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ และ ผบ.ทรภ.๑ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๐๐๐

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔
View My Stats