ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อรม.อร. เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๔

รับมอบสิ่งของรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ และ ผบ.ทรภ.๑ เป็นผู้รับมอบสิ่งของรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก อรม.อร. โดยมี น.อ.สิงขร ธีระสินธุ์ รอง ผอ.อรม.อร. เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๔ เวลา ๐๙๕๐

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อรม.อร. เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๔
View My Stats