ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ เยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔

ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ และ ผบ.ทรภ.๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย สอ.รฝ. และ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย ฐท.สส. เพื่อ รับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ เยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๔
View My Stats