ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของจาก ผวจ.ชลบุรี และร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย blank1พล.ร.ท.ชุมพล วงศ์เวคิน ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ และ ผบ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าพักพิง ในหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย สอ.รฝ. ณ พัน สอ.๒๑ สอ.รฝ. เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ผบ.ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของจาก ผวจ.ชลบุรี และร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
View My Stats