ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของบริจาคและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย

ศบภ.ทรภ.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย blank1พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ /เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาคจาก บริษัท PTT GC จำกัด และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ประสบภัย ณ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย สอ.รฝ. เมื่อ ๔ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบสิ่งของบริจาคและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย
View My Stats