หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ ให้การต้อนรับผู้ประสบอุทกภัย ณ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย นย.

ตรวจเยี่ยมหน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย blank1พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ /เสธ.ทรภ.๑ ร่วมกับ พล.ร.ต. นิเวช บุตรศรี หน.นพอ.นย./ผบ.พล.นย. ให้การต้อนรับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งได้เข้าพักอาศัย ณ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นพอ.นย.) ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑ ให้การต้อนรับผู้ประสบอุทกภัย ณ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัย นย.
View My Stats