หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑/เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่มกระทิงแดง

รับบริจาคช่วยน้ำท่วม blank1พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑/เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้แทน ศบภ.ทรภ.๑ รับมอบน้ำดื่มจำนวน ๑๒,๐๐๐ ขวด จาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ณ หน่วยพักพิงผู้ประสบอุทกภัยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (นพอ.สอ.รฝ.) พัน สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑หน.ศูนย์อำนวยการ ศบภ.ทรภ.๑/เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่มกระทิงแดง
View My Stats