กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ กิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวา เพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาเพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาเพื่อเร่งระบายน้ำ  ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
blank1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาเพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ สถานีค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ บริเวณชายหาดบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

กองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
blank1พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) และการบูรณการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย รวมทั้งชมการสาธิตการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันในทะเล

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats