กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
blank1เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บ้านเลขที่ ๒๐๓/๗ ม.๑ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร ของนาย บุญเลิศ สิงห์กมล ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนนายอำเภอสวี ในฐานะผู้แทนของจังหวัดชุมพร และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตรวจเยี่ยมหน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
blank1เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่ิอตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างทันต่อสถานการณ์ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
blank1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยกำลังพลจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๕๐ นาย ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาเพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้วยวัดศรีพุ่มโพธิ์ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ กิจกรรมขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวา เพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองสาธารณประโยชน์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats