กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม และสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยของ กองทัพเรือ และให้กำลังพลกองทัพเรือ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อมีเหตุ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร
blank1นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมคณะฯ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/โฆษกกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับ - แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพเรือ ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน จังหวัดชุมพร ณ หัองประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลาง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงวังนอก ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคอย่างต่อเนื่อง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงวังนอก ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคอย่างต่อเนื่อง
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงวังนอก ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคอย่างต่อเนื่องอีก จำนวน ๖๐,๐๐๐ ลิตร ณ บริเวณเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ยังคงเฝ้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด จนกว่าภัยพิบัติต่างๆ จะคลี่คลาย "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน คำสัญญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง" เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงวังนอก ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  สั่งการให้  เรือหลวงวังนอก  ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่  
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงวังนอก ส่งน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๖๐,๐๐๐ ลิตร ณ บริเวณเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats