กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับ ความเสียหาย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับ ความเสียหาย
blank1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำหน้าที่ให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๙ หลัง โดยเริ่มดำเนินการทำการเทฐานราก (Footing) ตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด โดยมี นาวาโท ฤทัย ใสสุก ผู้บังคับกองพันก่อสร้างและพัฒนาที่ ๑ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำหน้าที่หัวหน้าชุดฟื้นฟู ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบาย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประชาชนประสบอุทกภัยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจความเรียบร้อยกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า เข้าทำความสะอาดวัดแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เข้าตรวจความเรียบร้อยของกำลังพลของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑  ส่วนหน้า  เข้าทำความสะอาดวัดแหลมทราย อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าตรวจความเรียบร้อยของกำลังพลของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า เข้าทำความสะอาดวัดแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงเกือบ ๓ เมตร พัดพาสิ่งของภายในวัดไปตามกระแสน้ำเสียหายจำนวนมาก พร้อมนำเศษขยะ และโคลนตรมเข้ามาสะสมภายในวัดจำนวนมากขณะเดียวกันต้นพิกุล หรือชาวบ้านเรียกต้นมะค่าโมง ขนาดลำต้นใหญ่กว่า ๓ คนโอบ สูง ๒๐ - ๓๐ เมตร อายุกว่า ๙๐ ปี ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกไว้ ได้โค่นล้มลงอย่างไม่คาดฝัน โชคดีที่ไม่มีผู้ใดถูกต้นไม้ล้มทับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ส่วนหน้า) จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ส่วนหน้า)  จังหวัดชุมพร
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ส่วนหน้า) จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งให้โอวาทมอบนโยบายการปฏิบัติ และให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร และได้ไปพบปะพูดคุย เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ส่วนหน้า) จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว
blank1พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ลานอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats