กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลช่วยเหลือฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลช่วยเหลือฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
blank1ชุดสนับสนุน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลช่วยเหลือฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม วัดสมุหเขตตาราม วัดแหลมทราย โรงเรียนแหลมทราย วัดดอนชัย จากนั้นเดินทางไปบ้าน นางขวัญเรือน สุขสว่าง เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นหญิงชราอยู่คนเดียวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สำหรับสภาพอากาศปัจจุบัน ยังมีฝนตกเป็นระยะ ท้องฟ้ามีสภาพอากาศปิด มวลน้ำมีการเปลี่ยนทิศทางส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังมากขึ้น ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ส่วนหน้า) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลกองทัพเรือแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร และเครื่องดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลกองทัพเรือแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร และเครื่องดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย blank1 พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทหารเรือเข้ามาช่วยแจกถุงยังชีพอาหาร และเครื่องดื่มในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ในตำบลพ้อแดง ซึ่งได้รับผลกระทบหลักเนื่องจากเป็นจุดที่ติดกับคลองบางกา แยกมาจากแม่น้ำหลังสวนที่ไหลผ่านทั้งตำบลพ้อแดง และตำบลบางมะพร้าว

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร blank1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ ศบภ.ทรภ.๑ (ส่วนหน้า) จังหวัดชุมพร เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และรับแจ้งการติดต่อขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ในการนี้ ศบภ.ทรภ.๑ ได้นำของที่ได้รับบริจาคและสิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๓๐๐ ถุง ณ ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงมัตโพน ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ เรือหลวงมัตโพน ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) สั่งการให้ ศบภ.ทรภ.๑ โดย เรือหลวงมัตโพนส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่สอง โดยในครั้งนี้ส่งน้ำ จำนวน ๑๒๐ ตัน และหากพื้นที่เกาะสีชังยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง ทัพเรือภาคที่ ๑ จะดำเนินการส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกองทัพเรือที่สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศบภ.ทรภ.๑
View My Stats