รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
blank1นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของคนชุนชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ระดับพื้นที่เขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
View My Stats