พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔

ต้านภัยยาเสพติด

พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือภาคที่ ๑ (รองประธาน พมพ.ทรภ.๑) / รอง ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด กิจกรรมประกอบด้วย การอบรม การคัดเลือกแกนนำยุวชน และการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔
View My Stats