รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ณ โรงเรียนวัดอ่าวพร้าว อำเภอกูด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
View My Stats