กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

ประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔ ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔

ประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔  ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่๑ (ประธาน พมพ.ทรภ.๑)/ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนที่จะบูรณาการร่วมกัน มอบนโยบาย และให้หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี งป.๕๔ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats