กองทัพเรือส่งเรือนักประดาน้ำและชุดแพทย์ ช่วย ๑๕ ลูกเรือประมงจมทะเล ติดในเก๋งเรือ ๓ คน

กองทัพเรือส่งเรือนักประดาน้ำและชุดแพทย์ ช่วย ๑๕ ลูกเรือประมงจมทะเล ติดในเก๋งเรือ ๓ คน
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผอ.ศรชล.ภาค ๑/ผบ.ทร.ภ.๑) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ว่าเรือ ชัยวารี เรือประมงอวนครอบปลากะตักขนาด ๔๐ ตัน มีลูกเรือ ๑๕ คน ได้จมลงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกูด เรือประมงข้างเคียงได้เข้าช่วยลูกเรือไว้ได้ ๑๒ คน มีลูกเรือติดอยู่ในเรือ ๓ คน เป็นช่างเครื่องคนไทย ๑ คน กับลูกเรือกัมพูชา ๒ คน
blank1จึงได้ประสานไปยัง พลเรือโท รณรงค์ สิทธินัน ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.กปช.จต./ผบ.นย.) สั่งการให้ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) ส่งเรือ ต.๒๖๖ พร้อมนักประดาน้ำ และชุดแพทย์ จากเรือหลวงสัตหีบ เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือ สาเหตุเรือจมเกิดจากพายุคลื่นลมแรง
blank1ด้านนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เปิดเผยว่า เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางอำเภอเกาะกูดได้รับแจ้งเรือจม ชื่อ "เรือชัยวารี" หมายเลขทะเบียน 162201702 เครื่องหมายประจำเรือ TM2164E เป็นเรือประเภท อวนครอบปลากะตัก ขนาดเรือ ๔๐.๙๒ ตันกรอส เนื่องจากเกิดคลื่นลมกรรโชกอย่างรุนแรงทำให้เรือพลิกคว่ำ และจมลงในพิกัดตำแหน่งที่จม คือ แลต ๑๑.๓๙.๓๐ เหนือ ลอง ๑๐๒.๓๗.๑๒ ตะวันออก หรือหน้าอ่าวสลัด หาดทรายขาว ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด มีลูกเรือจำนวน ๑๕ คน เป็นชาวไทย ๒ คน และเป็นชาวกัมพูชา ๑๓ คน
blank1การช่วยเหลือนั้น มีเรือประมงโชคธวัชชัย ๕๙, แทนชัย ๓, น.โชคมนัญชยา ๙๙๙ ทราบเหตุ จึงเข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือได้ ๑๒ คน ส่วนอีก ๓ คนเป็นชาวไทย ๑ คน และกัมพูชา ๒ คน ติดอยู่ในเก๋งเรือที่อยู่ จึงได้แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคลองใหญ่ (PIPO) ประสานเรือจากหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) จัดเรือ ต.๒๖๖ นักดำน้ำและทีมแพทย์ จากเรือหลวงสัตหีบ ช่วยหาลูกเรือที่จมดังกล่าว
blank1นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ล่าสุดเรือ ต. จำนวน ๒ ลำจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ได้นำเรือเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่ยังไม่สามารถกู้เรือประมงขึ้นมาได้ เนื่องจากยังมีคลื่นลมแรง และเรือประมงทั้ง ๓ ลำ ที่ช่วยลูกเรือทั้ง ๑๒ คน ได้อย่างปลอดภัยยังไม่กลับขึ้นฝั่ง เนื่องจากยังช่วยกันกู้เรือและติดตามหาลูกเรืออีก ๓ คน ด้วย
blank1ล่าสุด การค้นหาลูกเรือทั้งสามคน ทางนักดำน้ำสามารถพบศพลูกเรือ ๒ คน ติดอยู่ในเก๋งเรือ และสามารถนำขึ้นมาจากเรือได้แล้ว แต่อีก ๑ คนยังไม่พบ และขณะนี้ เรือ ต.๒๖๖ จาก มชด./๑ อยู่ระหว่างการนำศพลูกเรือมาขึ้นที่ท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื่องจากเรือประมงที่จมเป็นเรือที่อยู่ใน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
blank1อย่างไรก็ตามกองทัพเรือ ยังคงสั่งการให้เรือ ต.๒๖๖ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มอบไว้ว่า "ที่ใดมีภัยและประชาชนเดือดร้อนที่ไหน จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น"

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลกองทัพเรือส่งเรือนักประดาน้ำและชุดแพทย์ ช่วย ๑๕ ลูกเรือประมงจมทะเล ติดในเก๋งเรือ ๓ คน
View My Stats