ทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประสบเหตุบริเวณเกาะล้าน

ทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประสบเหตุบริเวณเกาะล้าน
blank1เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เกิดเหตุเรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยว ชื่อ เกาะล้าน ทราเวล ๑ ได้อับปางลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวนวลเกาะล้าน ประมาณ ๑ ไมล์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ได้สั่งการ และประสานหน่วยต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา โดยกำลังที่เข้าร่วมค้นหาและช่วยเหลือประกอบด้วย เรือตรวจการณ์หมายเลข ๘๑ เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๓ ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๑ เรือตรวจการณ์หมายเลข ๖๒๖ ของตำรวจน้ำ และเรือหมายเลข ๘๐๔ ของกรมเจ้าท่า สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้แล้วจำนวน ๒๐๙ คน มีผู้เสียชีวิต ๖ คน และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ จัดกำลังพลจำนวน ๗ นาย ทำหน้าที่เป็นชุดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือพัทยา และจัดชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๑ ค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าติดอยู่ในเรือ ผลการปฏิบัติพบเรือแต่ไม่พบผู้สูญหายที่ติดอยู่ในเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประสบเหตุบริเวณเกาะล้าน
View My Stats